2% parama

Sveiki sporto mėgėjai,

kaip ir kasmet jau galima prisidėti prie klubo stabilumo, augimo taip pat ir renginių kokybės bei kiekybės pervedant klubo veiklai iki 2% pajamų mokesčio skirto paramai, kol valstybė neatėmė iš Jūsų šios teisės. Tai Jums papildomai nieko nekainuos, tiesiog tie pinigėliai nenueis į biudžetą, valstybės aparato išlaikymui, o bus panaudoti klubo veiklos vystymui. Tereikia užpildyti formą ir ją pateikti VMI. Tai galima padaryti tokiais būdais:

1. Patogiausias būdas pateikti prašymą prisijungus prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos, čia.
2. Atsisiųsti formą, viską užpildžius perduoti ją į VMI.
Kaip pildyti formą:
1 laukelyje nurodomas Jūsų asmens kodas
2 laukelyje – telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris)
3V laukelyje – Jūsų vardas
3P laukelyje – Jūsų pavardė
4 laukelyje – Jūsų adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimas)
5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai, kuriais išskaičiuoto (mokėtino) pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti)
6S laukelis turi būti pažymimas „X“ ženklu
6A laukelis nepildomas
7S laukelis nepildomas
7A laukelis nepildomas
8 laukelis nepildomas
E1 laukelyje – 2
E2 laukelyje – 145794274
E3 laukelis nepildomas
E4 laukelyje – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai ar politinės partijos, bendra E4 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų.
E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui ir (ar) tai pačiai politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2017 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2021 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2018–2021 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Užpildytas pavyzdys.

Iš anksto dėkojame už paramą.
Klubo administracija.

P.S. Norintiems tiesiog paremti klubo veiklą galima daryti pavedimą:
AB SEB bankas
a/s LT437044060002357394
Mokėjimo paskirtį nurodant „Parama“.