1,2% parama


Sveiki sporto mėgėjai,

kaip ir kasmet jau galima prisidėti prie klubo stabilumo, augimo taip pat ir renginių kokybės bei kiekybės pervedant klubo veiklai 1,2% pajamų mokesčio skirto paramai, kol valstybė neatėmė iš Jūsų šios teisės. Tai Jums papildomai nieko nekainuos, tiesiog tie pinigėliai nenueis į biudžetą, valstybės aparato išlaikymui, o bus panaudoti klubo veiklos vystymui. Tereikia užpildyti formą ir ją pateikti VMI. Tai galima padaryti tokiais būdais:

1. Patogiausias būdas pateikti prašymą prisijungus prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos, čia.
2. Atsisiųsti FR0512(4)formą, viską užpildžius perduoti ją į VMI.
Kaip pildyti formą:
1 laukelyje nurodomas Jūsų asmens kodas
2 laukelyje – telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris)
3V laukelyje – Jūsų vardas
3P laukelyje – Jūsų pavardė
4 laukelyje – Jūsų adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimas)
5 laukelyje – mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai, kuriais išskaičiuoto (mokėtino) pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti)
6S laukelis turi būti pažymimas „X“ ženklu
6A laukelis nepildomas
7S laukelis nepildomas
7A laukelis nepildomas
8 laukelis nepildomas
9S laukelis nepildomas
9A laukelis nepildomas
E1 laukelyje – 2
E2 laukelyje – 145794274
E3 laukelis nepildomas
E4 laukelyje – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai ar politinės partijos, bendra E4 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 1,2 procentų.
E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui ir (ar) tai pačiai politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2020 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2024 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2021–2024 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Užpildytas pavyzdys

Iš anksto dėkojame už paramą.
Klubo administracija.

P.S. Norintiems tiesiog paremti klubo veiklą galima daryti pavedimą:
Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“
Kodas 145794274
AB SEB bankas
A/S LT 43 7044 0600 0235 7394
Mokėjimo paskirtį nurodant „Parama“.