Apie Mus

Vizija

Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas” – tai klubas, turintis savo sporto bazę, skatinantis aktyviai sportuoti, siekti fizinio tobulumo ir sportinio meistriškumo visų amžiaus grupių mokinius bei suaugusiuosius. Sudarantis sąlygas saviraiškai per sportą, teikiantis metodinę bei dalykinę paramą sporto klausimais, organizuojantis įvairius sporto renginius ir varžybas. Sporto klubo veikla nukreipta vaikų ir suaugusiųjų sportiniams gabumams atskleisti ir plėtoti, jų pažintiniams interesams tenkinti. Įstaigos veikla bus grindžiama demokratiniais principais. Sporto klube dirbs kompetentingi, savo srities specialistai, vadovai dirbs kaip komanda, veiks taip, kad suvienytų visos bendruomenės grandis, numatytiems tikslams įgyvendinti.


Misija

Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas” skatina vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką per sportą, ieško talentingų sportininkų, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti sporto klubui, rajonui šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, Lietuvos Respublikai – pasaulio, Europos čempionatuose ir Olimpinėse žaidynėse.


Tikslas

Siekti, kad Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas” taptų vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio organizavimo visuomenine institucija, tenkinančia mokinių ir suaugusiųjų saviraiškos poreikius per sportą.


Uždaviniai

• Populiarinti sportą Šiaulių rajone.
• Padėti žmonėms stiprinti, palaikyti gerą fizinę ir psichinę būseną, išmokyti sveikos gyvensenos principų.
• Pasirinkti gabius sportininkus ir sudaryti sąlygas jiems siekti aukštų sportinių rezultatų.
• Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje rengiamose varžybose, reklamuojant klubą ir mūsų rajoną.
• Sudominti kūno kultūra ir sportu vaikus ir jaunimą, padėti jiems leisti laisvalaikį.
• Ginti klubo narių interesus.
• Sudaryti savitarpio bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos ir užsienio klubais ir kitomis organizacijomis, keistis sportinėmis delegacijomis, dalintis klubo patyrimu.


Istorija

Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas” įkurtas 2003 m. kovo 6 dieną. Sporto klube populiariausios 2 sporto šakos: lengvoji atletika ir krepšinis. Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” organizuojami tradiciniai renginiai: Bėgimas „Ginkūnai – Salduvė”, vaikų lengvosios atletikos varžybos „Aukščiau, greičiau, toliau”, krepšinio pirmenybės Ginkūnų bendruomenei ir kt. Svarbesni lengvosios atletikos pasiekimai: Inga Norvaišaitė Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių ir jaunių čempionė, rinktinės narė. Mantas Šarauskas Lietuvos lengvosios atletikos vaikų, jaunučių ir jaunių čempionas bei prizininkas. Rokas Šambaras Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių ir jaunių prizininkas. Renatas Jokubauskis Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių ir jaunių prizininkas, jaunių rajonų čempionas. Justina Šerkšnytė Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių prizininkė. Justinas Lukošius Lietuvos lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių čempionas, jaunių – prizininkas. Egidijus Vilimas Lietuvos lengvosios atletikos vaikų prizininkas. Tomas Bielskis Lietuvos lengvosios atletikos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų 5 vietos laimėtojas. Marina Charaim Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių, jaunių čempionė bei prizininkė, rinktinės narė. Justė Šarauskaitė Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių prizininkė. Tomas Rėzgis Lietuvos lengvosios atletikos vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionas bei prizininkas, rinktinės narys. Simonas Steponavičius Lietuvos lengvosios atletikos vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionas bei prizininkas, rinktinės narys. Gvidas Ulčinas Lietuvos lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių, prizininkas. Mikas Montvilas Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionas bei prizininkas, rinktinės narys. Matas Baura Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių, jaunių, jaunimo bei suaugusiųjų čempionas bei prizininkas, rinktinės narys. Deividas Rastokas jaunių ir jaunimo čempionas bei prizininkas, rinktinės narys. Aredas Domarkas Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių ir jaunių čempionas bei prizininkas, rinktinės narys. Airidas Vilimas Lietuvos lengvosios atletikos jaunių prizininkas.

Klubo prezidentas – Arnas Lukošaitis.
Treneriai:
Robertas Vališauskas,
Arnas Lukošaitis,
Tomas Bielskis (buvęs).


Sporto bazė

Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” su Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindine mokykla yra pasirašę panaudos sutartį. Pagal kurią sporto klubas naudojasi mokyklos sporto baze.