Apie Mus

Vizija

Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” – tai klubas, turintis savo sporto bazę, skatinantis aktyviai sportuoti, siekti fizinio tobulumo ir sportinio meistriškumo visų amžiaus grupių mokinius bei suaugusiuosius. Sudarantis sąlygas saviraiškai per sportą, teikiantis metodinę bei dalykinę paramą sporto klausimais, organizuojantis įvairius sporto renginius ir varžybas. Sporto klubo veikla nukreipta vaikų ir suaugusiųjų sportiniams gabumams atskleisti ir plėtoti, jų pažintiniams interesams tenkinti. Įstaigos veikla bus grindžiama demokratiniais principais. Sporto klube dirbs kompetentingi, savo srities specialistai, vadovai dirbs kaip komanda, veiks taip, kad suvienytų visos bendruomenės grandis, numatytiems tikslams įgyvendinti.


Misija

Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” skatina vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką per sportą, ieško talentingų sportininkų, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti sporto klubui, rajonui šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, Lietuvos Respublikai – pasaulio, Europos čempionatuose ir Olimpinėse žaidynėse.


Tikslas

Siekti, kad Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” taptų vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio organizavimo visuomenine institucija, tenkinančia mokinių ir suaugusiųjų saviraiškos poreikius per sportą.


Uždaviniai

• Populiarinti sportą Šiaulių rajone.
• Padėti žmonėms stiprinti, palaikyti gerą fizinę ir psichinę būseną, išmokyti sveikos gyvensenos principų.
• Pasirinkti gabius sportininkus ir sudaryti sąlygas jiems siekti aukštų sportinių rezultatų.
• Dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje rengiamose varžybose, reklamuojant klubą ir mūsų rajoną.
• Sudominti kūno kultūra ir sportu vaikus ir jaunimą, padėti jiems leisti laisvalaikį.
• Ginti klubo narių interesus.
• Sudaryti savitarpio bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos ir užsienio klubais ir kitomis organizacijomis, keistis sportinėmis delegacijomis, dalintis klubo patyrimu.


Istorija

Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” įkurtas 2003 m. kovo 6 dieną. Sporto klube populiariausios 2 sporto šakos: lengvoji atletika ir krepšinis. Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” organizuojami tradiciniai renginiai: Bėgimas “Ginkūnai – Salduvė”, vaikų lengvosios atletikos varžybos “Aukščiau, greičiau, toliau”, krepšinio pirmenybės Ginkūnų bendruomenei ir kt. Svarbiausi pasiekimai: Inga Norvaišaitė Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių ir jaunių čempionė, rinktinės narė. Mantas Šarauskas Lietuvos lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių čempionas, Lietuvos lengvosios atletikos jaunių rajonų III vietos laimėtojas. Renatas Jokubauskis Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių II vietos laimėtojas, Lietuvos lengvosios atletikos jaunių rajonų čempionas. Justina Šerkšnytė Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių II vietos laimėtoja. Justinas Lukošius Lietuvos lengvosios atletikos vaikų čempionas. Egidijus Vilimas Lietuvos lengvosios atletikos vaikų II vietos laimėtojas. Vidmantas Šerna Lietuvos lengvosios atletikos suaugusiųjų 4 vietos laimėtojas. Tomas Bielskis Lietuvos lengvosios atletikos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų 5 vietos laimėtojas. Estafetinio bėgimo “Kernavė-Trakai-Vilnius” II vietos laimėtojai rajonų tarpe. 2008 metų ,,GINKŪNŲ TAURĖS” krepšinio pirmenybėse iškovota 5 vieta.

Klubo prezidentas ir treneris – Arnas Lukošaitis.


Sporto bazė

Šiaulių rajono sporto klubas “Lukas” su Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindine mokykla yra pasirašę panaudos sutartį. Pagal kurią sporto klubas naudojasi mokyklos sporto baze.